Skip to content

POLITIKA ATTIVA: NISIMGĦU – INFASSLU – NIRNEXXU

 

Il-popolazzjoni umana biż-żmien qed timraħ u tiżdied, l-aktar fl-ibliet u żoni urbani. Il-fehim tal-ħajja urbana Maltija tista’ toffri kemm lill-istat, lis-settur privat, u lit-tielet settur, perspettiva unika dwar kif tippjana u timplimenta politika sensittiva, infurmata mir-riċerka, u kif tfassal infrastruttura inklussiva u politika nazzjonali li tfittex tikseb kif il-bniedem jiffjorixxi. ​

Fir-riċerka u l-konsulenzi tiegħi, ġeneralment jien ninpenja ruħi sabiex niżviluppa sistema li tiffunzjona għall-grupp ta’ persuni li nkun qiegħda naħdem magħhom.

Matul l-impenji tiegħi ta’ riċerka, jien dejjem inpoġġi lin-nies b’mod proattiv fiċ-ċentru, fejn il-bżonnijiet, ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tagħhom npoġġihom fil-qalba ta’ kull politika jew struttura organizzattiva.

Il-proċess huwa dejjem ewlieni!

Għalhekk, li nisimgħa bir-reqqa lin-nies huwa importanti mmens fit-traduzzjoni tal-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Madankollu, dan mhux biżżejjed. Dak li huwa importanti huwa l-mod kif dawn il-ħtiġijiet diversi jiġu tradotti, minsuġa u implimentati f’policies u miżuri ta’ suċċess.

 

Midja Soċjali

Twitter

 

Facebook

 

Linkedin

 

Instagram